top of page

Algemene voorwaarden

 • Algemeen

Schoonheidssalon & Pedicure Melinda hanteert de volgende algemene voorwaarden. U dient hier kennis van te nemen.

 • Behandeling

De pedicure/schoonheidsspecialiste werkt op tijd volgens agenda, zorg dat U op tijd bent. Gelieve 5 minuten voor aanvang van de afspraak verschijnen. Schoonheidssalon & Pedicure Melinda zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Schoonheidssalon & Pedicure Melinda zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling. De pedicure/schoonheidsspecialiste is geen therapeut. In bepaalde gevallen kan de behandelaar besluiten om niet over te gaan tot behandeling en de cliënt doorverwijzen naar een arts of specialist.

 • Geheimhouding

Schoonheidssalon & Pedicure Melinda houdt zich aan de geheimhoudingsplicht die geldt voor pedicures en schoonheidsspecialisten zoals opgesteld door de branche organisatie Provoet en de Anbos. De gegevens worden alleen met schriftelijke toestemming van de cliënt aan derden verstrekt. De cliënt is zelf verantwoordelijk voor de informatie die hij/zij geeft tijdens het intake gesprek.

 • Aansprakelijkheid

Schoonheidssalon & Pedicure Melinda is niet verantwoordelijk voor beschadiging, diefstal, en/of verlies van persoonlijke bezittingen van de cliënt.

 • Betaling

Betaling dient contant of per pin gedaan te worden direct na de behandeling. Gemaakte afspraken kunnen 24 uur van te voren kosteloos worden geannuleerd. Indien U uw afspraak niet 24 uur van te voren afzegt, brengen wij de gereserveerde tijd 50% in rekening.

 • Geluidsdragers

In principe dienen mobiele telefoons, piepers etc. te zijn uitgeschakeld tijdens de behandeling.

 • Stimulerende middelen

Cliënten onder invloed van stimulerende middelen (drugs, alcohol enz.) worden geweigerd.

 • Geen erotiek

Massages zijn niet erotisch getint. Cliënten die seksueel getinte opmerkingen of uitingen maken worden per direct verwijderd.

 • Ethiek en Hygiëne

Ethiek en Hygiëne staan hoog in het vaandel van Schoonheidssalon & Pedicure Melinda en dienen ook door de cliënt te worden nageleefd.

 • Klachten

Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen twee werkdagen na de ontdekking gemeld worden aan Schoonheidssalon & Pedicure Melinda.

Schoonheidssalon & Pedicure Melinda zal binnen drie werkdagen adequaat de klacht bekijken. Indien een klacht gegrond is, zal Schoonheidssalon & Pedicure Melinda de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit kenbaar maakt. Indien Schoonheidssalon & Pedicure Melinda en klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de geschillencommissie. www.degeschillencommissie.nl


Privacy en Cookies

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 24-05-2018

Uw privacy is voor Schoonheidssalon & Pedicure van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de privacywet. Dit betekent dat uw gegevens veilig zijn bij ons en dat wij ze altijd netjes gebruiken. We verwerken alleen gegevens die nodig zijn voor het verwerken in het dossier. De gegevens die u aan ons doorgeeft worden bewaard op de beveiligde servers.

 • Gebruik van onze diensten,

Wanneer u zich aanmeldt voor een van mijn diensten vragen ik u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op de eigen beveiligde server van Schoonheidssalon & Pedicure Melinda.

 • Communicatie

Wanneer u e-mail of andere berichten naar mij verzendt, is het mogelijk dat Schoonheidssalon & Pedicure Melinda deze berichten bewaart. Soms vraag ik naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen of wensen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. Deze gegevens worden opgeslagen op een beveiligde server van Schoonheidssalon & Pedicure Melinda

 • Cookies

Ik verzamel gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen van mijn klanten, zodat ik mijn diensten hierop kan afstemmen.

Deze website maakt gebruik van "cookies" (tekst bestandjes die op uw computer worden geplaatst) om te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar een eigen gebruikte server van Schoonheidssalon & Pedicure Melinda of die van een derde partij. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website activiteiten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website activiteiten en internet gebruik.

 • Doeleinden

Ik verzamel of gebruikt geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacy beleid tenzij Schoonheidssalon & Pedicure Melinda tevoren uw toestemming hiervoor heeft verkregen.

 • Derden

De informatie wordt niet met derden gedeeld.

 • Keuzes voor persoonsgegevens

Ik biedt alle cliënten de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die momenteel aan Schoonheidssalon & Pedicure Melinda is verstrekt.

 • Vragen en feedback

Schoonheidssalon & Pedicure Melinda controleert regelmatig of ze aan het privacy beleid voldoet.

Als u vragen heeft over dit privacy beleid, kunt u contact opnemen met de salon.

bottom of page